جملات طلایی

جملات كوتاه از  مرحوم  آیة الله حکمت نیا ، پدر(ره):

1-       مشتري مردان الهي خداست.

2-       اي مالك من، من ملك توام، قائم به توام، جز تو مرا ياري و پناهي نبود.

3-       انسان وقتي به جنبه هاي معنوي توجه كند و بخواهد خوديت خودش را ظاهر كند اين جز ضلالت چيز ديگري نيست.

4-       انسان ذاتاً تسليم است، نافرماني در تسليم ندارد، نافرماني در انتخاب فرمانده دارد.(فرمانده تقوا يا فرمانده فجور)

5-       تقوا چيست؟ ايفاي حق همگان و استيفاي حق خود.

6-       مادامي كه انديشه ما آزاد آزاد نبوده باشد و مادامي كه در ما تقوي، امانت و وفاي به عهد نبوده باشد نمي توانيم اسممان را انسان بگذاريم.

7-       فرزندانم و نور چشمانم مرا پدر و بزرگ خود نشمارند بلكه كوچك خود بدانيد ولي بدانيد آمده ام شما را به نور دعوت كنم.

8-       خود روز يك حقي بر گردن ما دارد، آن حق اينكه در آن معصيت نكنيم.

9-       علم منزه است از خطا.

10-   اسلام واقعي داریم(و) اسلام ممسوخ. اسلام واقعي اسلامي است كه از هدايت قرآن برخوردار باشد.

11-   يقين داريم مقدرات آينده ما به دست انتخاب امروز ماست و يقين داريم كه در انتخابمان اگر راه حق را انتخاب نكنيم براي ابديت مسئوليم.

12-   فرهنگ محصول بينش است.

13-   شيطان خودش يك روح نافرمان است شخص نيست.

14-   آب و غذاي معنوي ما علم است و هواي معنوي مان عبادت است.

15-   بشر هر كاري را ميتواند بكند مسلط است تمام كارها را بكند.

16-   عقيده محصول علم به واقعيتهاست.

17-   هدف ارزشش بيشتر است يا من؟ هدف، چون آن مرا به سوي خودش جذب مي كند، من خاضع و خاشع هستم نسبت به آن.

18-   هركاري را مي خواهيم انجام دهيم بايد تخصص داشته باشيم، مديريتش را داشته باشيم.

19-   عقل در هر جايي حدواسط آنجاست.

20-   آني كه معصيت مي كند به خودش خيانت ميكند.

21-   جهان يك موجوديت مستقل است، موجودات جهان سلولهاي آن هستند. سلولهاي مغزيش متقين هستند.

22-   هميشه اميد در ذليل زياد است و خوف در عزيز زياد.

23-   انسان هر لحظه در حال امتحان است.

24-   همگان همه چيز را تفهم مي كنند در وسع خودشان .

25-   درس خواندن سه مرحله دارد: اول بايد بخواند، دوم بايد بدانند، سوم بايد بياموزند.

26-   آزادي يعني بنده كسي جز خدا نبودن.

27-   احترام متفرع است از ارزشمند دانستن، آني كه ارزشمند نداند احترام و اطاعت نمي كند.

28-   زمان عبارت است از مبتدا به منتها رسيدن.

29-   برتر از خود هنر، رعايت اعتدال در هنر است. اعتدال به هنر بقاء مي بخشد.

30-   ادب عبارت است از كيفيت انجام وظيفه.

31-  انديشه ما طوري است كه اگر آن را آزاد بگذاريم به همه چيز مي تواند دست دراز كند. آنوقت سرعت سير انديشه به اندازه سرعت خود انسان در خود انسان است.

32-   چند چيز باعث تكامل انسان است. توجه، محيط، تغذيه، تمرين، تلقين.

33-   (اسلام) دين سلطه و سياست است براي برقرار كردن حق و عدالت و ريشه كن كردن ظلم و خيانت.

34-   اگر ظاهر قرآن را بخوانيم، ترجمه اش را بدانيم و تفسير و شأن نزولش را بدانيم كافي نيست، مگر در وجودمان پياده كنيم.

35-   تحت تأثير شرايط، وظايف فرق مي كند.

36-   دو عامل سبب بروز نيكيها و بديهاست: انگيزه باطني، شرايط مساعد خارجي

37-   ژن تأثير محيط قبلي است.

38-   (در انجام وظيفه): ابتدا ثبات در انتها توقف.

39-   تمام استعدادها در انسان نهفته است.

40-   جهان بر مبناي رياضيات استوار است. هر كميت و كيفيت نتيجه اي دارد كه آن نتيجه از كميت و كيفيت تخلف نمي كند.

41-   شهادت يعني كسي در مسير انجام وظيفه از دنيا برود.

42-   نفس فقط كارش تشخيص است و انتخاب.

43-   يكي از مسائل كه سبب بخشش گناهان است ، خود اعتراف به گناه است.

44-   الله حقيقت بي مانند لاحدي است كه انسان در گرفتاري ها وقتي از همه جا نااميد شد با چشم دل او را مي بيند.

45-   ما انسانها همگي خودفروشيم يا خود را به خدا مي فروشيم يا به شيطان.

46-  وقتي روح انسان پاك باشد و در آن فقط خدا باشد هيچ غرض و مرضي نخواهد بود آنگاه اگر مجهز به استمداد از خدا و انديشه بشود به حقيقت خواهد رسيد.

47-   با كساني مشورت كنيد كه خداخدا مي گويند براي خدا مي گويند.

48-   وظيفه اصلي ما پيروي از علم است، عقيده اي كه مبتني بر علم نباشد جهل است.

49-   انجام وظيفه برقراري علم و حق است .

50-   دعوت به خدا معنايش اين نيست كه بگو خدا خدا خدا خدا. دعوت به خدا يعني دعوت به حق، دعوت به حق يعني دعوت به خدا.

51-   ما مكلف هستيم نفسمان را مطالعه كنيم. ببينيم خداوند به ما چه تفويض كرده به آن اندازه مسئوليم.

52-    آنچه در كائنات است اگر از آن شعبه اي در وجودمان نباشد. ما آن را نخواهيم دانست.

53-   فرزندانم، اين اصل توحيد اگر در ما نباشد خودمان مرده ايم.

54-  در حقيقت انسان مادام به علم توسل ننمايد، همانند بره اي كه بايد دسته علف و سبزي دنبال شخصي ديگر مي رود و معلوم نيست او را به خانه ببرد يا به سلاخ خانه.

55-   ممكن است من از( مكتب الهي) بهره بگيرم ولي خود محور باشم.

56-   مسلمان يعني آني كه مجهز و پر است با علم، حركت اعضاء و جوارحش بر مبناي تقوا( ايفاي حق همگان و استيفاي حق خود) است.

57-  پايان هر كلاس مرگ است. مرگي كه مقدمه حيات است براي كلاس بعدي.‹‹ يخرج الحي من الميت و يخرج الميت من الحي››(سوره روم، آيه 19).

58-   هر حكمي مي كني آن را در خودت ايجاد كن، يعني خودت را ملاك قرار بده.

59-   تمام بدبخي ها از اينجاست... تا براي من واضح نشده مثل دو دو تا روشن نشده، نبايد قدم بگذارم.

60-   خصوصيات روش لايتغير هر موجودي را غريزه گويند.

61-   اشخاص را آزمايش كنيد، اگر ديديد پايبند عهدشان نيستند بدانيد كه در اسلامشان مخدوش و متزلزل است.

62-   تنها عامل ذلت اختلاف است.

63-   عقل كارش دعوت به علم و حق است و در مقابلش جهل و هوي است.

64-   فشار حقيقت را ظاهر مي سازد و عامل تربيت است.

65-   شيعه آن است كه حق را تشخيص بدهد، قبول حق كند، عمل به حق كند، دفاع از حق كند.

66-   آنها كه در مسير كمال حركت مي كنند اول چيزي كه به آنها توصيه مي شود استغفار است، براي تطهير قلب.

67-   اگر انسان فكر كند كه اين معصيت ها قابل آمرزش نيست، خود اين فكر قابل آمرزش نيست.

68-   خوديت و منيت منشأ كل سيئات است.

69-   هر موجودي از موجودات ديگر پنج مميزات دارد: رنگ و بو و طعم و شكل و خاصيت.

70-   ميزان عزت را كار بدانيد. هسته عزت تخمي است كه از آن، عزت سبز مي شود، عبارت است از كار.

71-   كاري كه انجام مي دهم آنطور انجام بدهم كه شايسته است يعني خود كار از من راضي بشود.

72-   افراد آزاده در هر زماني، هر دوره اي مطرود و منزوي مي شوند.

73-   كتابت معناي مقصود را نمي رساند، كيفيت خواندن معناي مقصود را مي رساند.

74-   قبولي عمل در صورتي است كه من مرتكب خلاف نشده باشم.

75-   انسان در هر ساعت، در هر لحظه بايد از خدا طلب خير كند.


نظر بدهید
 
   Change language to english   نام و نام خانوادگی:
  سایت:
       ایمیل :
 
  پیام  :
    کد امنیتی :
 
 

Footer
 
  زندگینامه معرفی اساتید جملات طلایی مطالب عمومی درس ها لینک ها گالری تصاویر تماس با ما  
قرآن عترت جهان فطرت
عنوان رشته تحصیلی :


عنوان شغل :